Skip to main content
Facebook

Zapraszamy na naszego facebooka

Ogłoszenia Duszpasterskie Wielkanoc 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 2018 Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze […]

Więcej... »