Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy 900-leciaPomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu


SBIGNEUM ZIELIŃSKI
DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA
ADMINISTRATOR APOSTOLICUS ARCHIDIOECESIS SEDINENSIS-CAMINENSIS

Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy 900-lecia
Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, odpowiadając na prośby kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych, dla wzrostu wiary i pobożności oraz wszelkiego pożytku duchowego ludu Bożego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, niniejszym ogłaszam i inauguruję

Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu

trwający od 19 maja 2024 r., tj. od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, do 29 czerwca 2025 r., tj. uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła.
    
Ufam, że Rok Jubileuszowy ożywi i odnowi wiarę, którą dziewięć wieków temu, podczas misji chrystianizacyjnej, głosił św. Otton z Bambergu, słusznie nazywany Apostołem Pomorzan. Ufam również, że ożywi się kult św. Ottona, zwłaszcza na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, choć Jego misja ewangelizacyjna obejmowała również tereny należące dzisiaj do Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jak również do Archidiecezji Berlińskiej.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że orędownictwo św. Ottona przyczyni się i zachęci wiernych do podejmowania trudu odnowienia i ożywienia własnej wiary. W tym duchu zachęcam do podejmowania wielorakich inicjatyw duszpasterskich, które będą pomocne w odnawianiu i umacnianiu stylu życia w duchu Chrystusowej Ewangelii.

W szczególny sposób zachęcam do pielgrzymowania do miejsc związanych bezpośrednio z obecnością i działalnością św. Ottona z Bambergu, a w szczególności:

1.  pierwsze historyczne miejsce chrztu Pomorzan przez św. Ottona w Pyrzycach wraz z kościołem pw. NMP Bolesnej, znajdującym się na miejscu pierwszego kościoła z czasów św. Ottona;

2. miejsca przechowywania relikwii Apostoła Pomorzan:
– Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach – pierwszym grodzie Misji św. Ottona,
– Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie,
– Konkatedra pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim,
– Bazylika pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie;

3. miejsca związane z Pomorską Misją św. Ottona:
– Kolegiata pw.  św. Mikołaja w Wolinie,
– Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy,
– Kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie.
    
W duchu odnowienia i umocnienia własnego życia duchowego wiernych zachęcam do skorzystania z łaski odpustów ustanowionych na Rok Jubileuszowy przez Ojca Świętego Franciszka, które mogą być również ofiarowane jako wsparcie dla dusz w czyśćcu cierpiących, zgodnie z opublikowanym dekretem Penitencjarii Apostolskiej (Prot. N. 01622/2024-53/24/I) z dnia 14 maja 2024 r.
        
Na owocne przeżywanie Roku Jubileuszowego 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu z serca błogosławię


Datum: Szczecin, die XIX. mensis Maii a.D. MMXXIV.
Signum: B2 – 4/2024

† Zbigniew ZIELIŃSKI
Administrator Apostolski
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dodaj komentarz