OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA 05 kwietnia 2020r.

  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

  1. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński do 19 kwietnia br. włącznie udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla całej Archidiecezji.

  1. Nadal obowiązują decyzje organów państwowych odnośnie udziału we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym, w czasie których jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób (nie wliczając osób obsługujących litrugię).

  1. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku.

  1. Liturgia Triduum Paschalnego:

– Wielki Czwartek g. 18:00 (Msza Wieczerzy Pańskiej)

– Wielki Piątek g. 18:00 (Liturgia Męki Pańskiej)

– Wielka Sobota g. 18:00 (Liturgia Wigilii Paschalnej)

  1. W Wielki Czwartek czuwanie przy „Ołtarzu Adoracji – Ciemnicy” do g. 21:00

  1. W Wielki Piątek:

– Adoracja przy „Ołtarzu Adoracji – Ciemnicy”  od godz. 8:00 do godz. 18:00.

– Droga Krzyżowa o godz. 15:00

– Adoracja Bożego Grobu po Liturgii do godz. 21.oo

– zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych

i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia

  1. W Wielką Sobotę:

– Adoracja Bożego Grobu od godz. 8:00 do 18:00

– o godz. 10.oo oraz 12.oo proszę o łączność duchową. W tym momencie będę odmawiał modlitwę, którą będę obejmował wszystkie rodziny pragnące poświęcić swoje pokarmy na stół wielkanocny. Ewentualnie, każdy może odmówić błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę zmartwychwstania pańskiego, które załączam do poniższych ogłoszeń.

– Z racji na ograniczenie liczby wiernych w kościele nie ma możliwości organizowania tradycyjnego poświęcania pokarmów. Wszystkich parafian zachęcam do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów we własnym domu, na rozpoczęcie rodzinnego śniadania wielkanocnego.

  1. Zmartwychwstanie Pańskie:

– Rezurekcja g. 6:00

– pozostałe Msze Święte będą podawane na bieżąco zg na stan epidemii oraz zmieniające się regulacje prawne.

  1. Każdego dnia o godz. 20.30 zapraszam do jedności w modlitwie, odmawiając wspólnie różaniec w intencji o zatrzymanie epidemii.